Wiadomości dnia w internecie

Comments are closed Permalink

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem treści krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one także. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest oczywiście Internet. Nie brakuje w nim portali, których głównym zadaniem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą posiadać bardzo różny charakter. Mogą posiadać zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą także posiadać wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać jedynie wydarzenia odpowiednie dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko gdy pojawiają się w wortalach ogólnokrajowych. Ichniejszym problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wówczas wiadomości dnia dla Warszawy będą w całości inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez w większości wypadków węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się w większości przypadków osoby z nim związane. Niedużo prawdopodobne jest, aby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To z pewnością ma możliwość się zdarzyć, niemniej jednak bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają informacji o świecie i państwie za pośrednictwem Internetu. Cały czas wiele osób zdecydowanie preferuje relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja miesięczniki czy tygodnika. Tak czy owak i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami edukacji o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i wiele innych.

Sprawdź tutaj: w polityce.

About admin